Kepler Vision Technologies start samen met Sevagram een pilot om valpartijen onmiddellijk te herkennen

Sevagram, de organisatie voor ouderenzorg in Limburg, gaat samen met Kepler Vision Technologies, om de Kepler Night Nurse software voor visuele herkenning van menselijke activiteiten in te zetten in het verpleeghuis Panhuys. Het Panhuys biedt een thuis aan mensen met dementie. Het verpleeghuis heeft in totaal 60 plaatsen. Het bestaat uit zes groepswoningen, elk voor tien bewoners. Daarnaast zijn er vier aanleunwoningen. Kepler Night Nurse software live gegevens uit optische sensoren. Het is in staat om valpartijen, ongemak bij patiënten en afwijkend gedrag snel te detecteren. Deze nieuwe technologie, die combineert machine learning en computervisie, overtreft alle ouderwetse bewegingssensoren, zoals bedmatten, bedpaaltjes, en deurklikkers. De Kepler Night Nurse voegt automatisch samenvattingen toe aan het medisch dossier van een bewoner.

Alarm

Het stuurt een alarm wanneer een bewoner is gevallen maar ook een melding wanneer een bewoner niet uit bed kan komen of langer in de badkamer blijft dan verwacht. De technologie dringt het aantal alarmen terug tot 1 nieuw accuraat alarm per 100 oude vage en valse alarmen. De software voorkomt ook dat het verplegend personeel terugkerende bezigheden moet uitvoeren, zoals ’s nachts rondes lopen, aldus Kepler en Sevagram.

Lagere werkdruk

Dr. Harro Stokman, CEO en oprichter van Kepler Vision Technologies zei:  »We zijn ontzettend enthousiast over de nieuwe samenwerking met Sevagram. Samen met Sevagram gaan wij bijdragen aan de zorg voor ouderen. Ons product verlaagt de werkdruk bij het personeel aanzienlijk en verhoogt het welzijn en de veiligheid van de bewoners nog verder. »

Data voor keuzes

Innovatiemanager van Sevagram, Tim van de Geijn zei: « Eén van de ambities van Sevagram is om in de toekomst vroegtijdige signalering in de lucht te hebben. Zo is de stap van valdetectie naar valpreventie te maken: niet meer signaleren dát een bewoner is gevallen, maar door monitoring en analyse van gedrag voorkómen dat iemand valt. Dat betekent een enorme gezondheidswinst en betere kwaliteit van leven. Verder levert het data op die te gebruiken zijn bij keuzes voor zorg en welzijn. Daar kunnen familie en behandelteam wat mee: welke vorm van valpreventie is passend, welke ruimte is voor deze individuele bewoner mogelijk? Wij denken dat de technologie van Kepler ons kan helpen bij het realiseren van deze ambitie.’’

 

Lees dit artikel ook op Captise!