Kepler Vision Technologies Benoemt nieuwe Operationeel Directeur

Kepler Vision Technologies heeft de benoeming van Gerben Noot in de nieuwe rol van Operationeel Directeur aangekondigd.

Gerben Noot komt bij Kepler Vision Technologies van Philips waar hij de rol van Senior Project Manager voor Healthcare IT bekleedde, verantwoordelijk voor het managen van grote software implementaties in de EU. Gerben brengt meer dan 20 jaar ervaring in het verbeteren van de gezondheidszorg met IT mee naar de nieuwe rol bij Kepler Vision Technologies vanuit eerdere rollen bij onder andere Siemens en PwC, waar hij betrokken was bij het adviseren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen over IT-projecten en het implementeren van elektronische patiëntendossiers in ziekenhuizen.

In deze nieuwe functie van Operationeel Directeur zal Gerben zich richten op het verder professionaliseren van de organisatie en de operationele processen van het bedrijf als geheel, om de groeiende klantenpopulatie te faciliteren. Aangezien de Kepler Night Nurse in steeds meer Europese zorginstellingen wordt ingezet, zal hij in zijn rol de huidige processtappen optimaliseren en standaardiseren om deze internationale groei bij te kunnen houden.

Over deze nieuwe rol zei Gerben Noot het volgende: “Het is een eer om bij Kepler Vision Technologies aan de slag te gaan als Operationeel Directeur. De Kepler Night Nurse is een geavanceerde en innovatieve oplossing voor zorgaanbieders die een groot aantal voordelen biedt aan patiënten die verder gaan dan waar zorginstellingen in het verleden genoegen mee hebben genomen. Dankzij de geavanceerde AI-technologie en het geautomatiseerde waarschuwingssysteem kan het personeel ook efficiënter zijn in hun rol van het leveren van zorg in persoon. Met de toegenomen vraag naar Kepler Night Nurse in zorginstellingen in heel Europa, kijk ik ernaar uit om de kwaliteit van ons aanbod te helpen handhaven en tegelijkertijd aan deze vraag te voldoen.”

Dr. Harro Stokman, CEO en oprichter van Kepler Vision Technologies voegt toe: “De benoeming van Gerben Noot als Operationeel Directeur is de volgende stap in de voortdurende groei en vraag naar Kepler Night Nurse. Gerben’s ervaring in de gezondheidszorg en IT zal het bedrijf helpen groeien en de Kepler Night Nurse oplossing zien uitrollen naar meer zorginstellingen en nog meer oudere cliënten monitoren, terwijl we de technologie blijven verfijnen en uitbreiden wat het kan doen.”