DE EERSTE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE DIE WAAKT OVER DE GEZONDHEID VAN MENSEN.

  • Betere zorg ‘s nachts, minder werkdruk
  • Eén vals alarm per kamer per 186 dagen

ALS KEPLER NIGHT NURSE GEBRUIKER BEN JE 6 KEER SNELLER BIJ EEN VALPARTIJ!

De ouderenzorg is erg intensief voor verpleegkundigen. Steeds vaker raken mensen in de zorg overwerkt. Domotica zou het werk in de ouderenzorg moeten verlichten, maar doet dat niet altijd omdat de huidige domotica systemen vooral veel valse alarmen genereren. Deze valse alarmen zorgen onnodig voor extra taken voor het zorgpersoneel. Dat snelle valdetectie en valpreventie aanwezig is in de zorginstelling is belangrijk, omdat cliënten dan veilig zijn en het personeel zorg kan verlenen zonder een val te missen. Kepler Vision Technologies heeft de oplossing waarmee zorgverleners 6 keer sneller bij een valpartij aanwezig zijn!

KLANTERVARINGEN

Onze Oplossing

KEPLER NIGHT NURSE

Om de zorg te verbeteren zullen huidige domotica systemen binnen de zorg vervangen moeten worden. Het betrouwbaarste alternatief is de Kepler Night Nurse. De software die met Artificiële Intelligentie (AI) beelden van slimme sensoren analyseert en passende valdetectie en valpreventie alarmen genereert. Vallen worden direct opgemerkt door de Kepler Night Nurse.

AI maakt valpreventie mogelijk door meldingen te sturen als een cliënt gedrag vertoont waarbij het risico op vallen hoog is. Bijvoorbeeld wanneer een valgevaarlijke cliënt uit bed stapt stuurt het AI systeem een “uit bed” melding. De Kepler Night Nurse reduceert het aantal valse alarmen ten opzichte van traditionele domotica met 99%! Dit komt neer op een vals alarm, per kamer per half jaar zonder een val te missen!

Voordelen van de kepler night nurse

De Kepler Night Nurse maakt huidige domotica in de zorg overbodig.

De AI van Kepler Vision Technologies voorziet zorginstellingen van zowel valdetectie als valpreventie. Huidige domotica systemen sturen te beperkte alarmen, waardoor het verzorgend personeel niet weet wat er aan de hand is. Valmatten, een bedscans en slimme sensoren, worden overbodig. De KNN analyseert de situatie en stuurt accurate alarmen. Zo herkent de KNN bijvoorbeeld dat iemand uit bed stapt. Hierdoor worden vele valse alarmen voorkomen.

De kwaliteit van de zorg verbetert.

Het uitblijven van valse alarmen zorgt voor een grote verbetering in het zorgproces. Uit data van onze klanten blijkt dat valpartijen zich niet zo vaak voordoen. Zonder valse alarmen komt er veel tijd vrij voor reguliere taken van het zorgpersoneel. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg verbetert.

Uitgebreide rapportages van de KNN geven inzicht in het zorgplan

Het activiteitenrapport geeft inzicht in het gedrag van de cliënt. Als een cliënt bijvoorbeeld vaker dan normaal naar de badkamer gaat valt dat direct op in de rapportage. Dit zou kunnen duiden op een blaasontsteking. Naar aanleiding daarvan kan het zorgplan voor deze cliënt worden aangepast. De Kepler Night Nurse zorgt ervoor dat het zorgpersoneel hiervan op de hoogte is. Zo helpt AI in de ouderenzorg!

De zorgsoftware van Kepler Vision Technologies vergroot de veiligheid van de cliënten. Ook staat het verpleegkundigen toe meer te focussen op het geven van zorg. Uw zorgmedewerkers ervaren daardoor minder stress. Ze krijgen weer plezier in het werk dat ze doen.

Awards

The Big Score 2019 Top 50 Most Promising European Scale-Up
Microsoft Innovate AI Challenge Global Top 10
The Big Score 2019 Top 50 Most Promising European Scale-Up
Microsoft Innovate AI Challenge Global Top 10