Skip to content

Cinnovate

De woonzorgtechnologie van Cinnovate draagt bij aan de zelfredzaamheid van cliënten en maakt het werk voor zorgprofessionals leuker, makkelijker en veiliger.

De zorgvraag in verzorgingshuizen wordt steeds uitdagender. Er wordt van mensen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voordat mensen dus in aanmerking komen voor een plek in een verzorgingshuis moet er sprake zijn van een significante zorgzwaarte.

Maar desondanks wordt er ook in een verzorgingshuis steeds meer ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zorgtechnologie speelt hierbij een belangrijke ondersteunende rol en moet vooral makkelijk te gebruiken zijn door zowel cliënten als zorgverleners.

Wij begrijpen als geen ander dat woonzorgtechnologie primair afgestemd moet worden op de zorgbehoefte van de cliënt en de ondersteuningsvraag van de zorgverlener. In essentie is een verpleegoproepsysteem een communicatiesysteem. Het biedt mensen de mogelijkheid om op verschillende manieren aan zorgverleners te laten weten dat ze hulp of ondersteuning nodig hebben.

Cinnovate biedt een uitgebreid pakket aan apparatuur en apps om, geheel afgestemd op de mogelijkheden van de gebruikers alarmberichten snel bij de juiste zorgverleners te krijgen.

De Kepler Night Nurse oplossing is een prachtige met Cinnovate geïntegreerde oplossing om zo de veiligheid van cliënten, met name in de nacht, nog meer te kunnen garanderen.

Cinnovate_clever_innovations_100x54,7cm_outlines-blauwe-tekst-(1)
Icom 400x300
Assist App 400x300

Contactgegevens

Cinnovate

Night Nurse specialist: Sjaak Werkhoven

Wisselweg 33
1314 CB Almere
T: +31 (0) 365 343 888
E: swerkhoven@cinnovate.nl
W: www.cinnovate.nl