Skip to content

Stappenplan voor integratie van de Kepler Night Nurse in het IT ecosysteem van zorginstellingen

Op het moment dat Kepler Vision Technologies een overeenkomst heeft gesloten om de Kepler Night Nurse te integreren in het IT ecosysteem van een zorginstelling is er een vast stappenplan om dit tot een geslaagd einde te brengen. Dit kan een directe overeenkomst zijn tussen Kepler Vision Technologies en de zorginstelling, of kan zijn gesloten met tussenkomst van een van onze integratie partners. Deze integratie partners helpen bij het aanleggen van de benodigde infrastructuur en bij de integratie van de zorgsoftware met het bestaande alarmeringssysteem. Enkele partners waar wij mee werken vindt u hiernaast.

Wij hielden een webinar over het integreren. Een tien minuten durend filmpje hierover vind u hieronder.

Een gedetailleerdere uitleg van de de stappen voor integratie leest u hier:

Wat zijn de stappen voor integratie precies? In de figuur hieronder is een schema getekend van de stappen die genomen worden voor eerste integratie. Deze zijn voor alle productversies van de Kepler Night Nurse hetzelfde.

 

Schema laat zien hoe gemakkelijk integratie is in 3 stappen

Figuur 1: Schema Aanpak

Kick-off bijeenkomst

Als eerste wordt er een kick-off bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen. De projectleider van Kepler Vision Technologies presenteert het plan van aanpak, en beide partijen stellen een contactpersoon voor, zodat beide partijen weten wie er verantwoordelijk is. Dit zal voor Kepler vaak de projectleider zijn.

 

INTEGRATIE PARTNERS

 

Logo Conview Care
HPS Solutions integreert Kepler Night Nurse
Schuberg Philis Logo
Voclarion

Stap 1: Installatie optische sensoren

De Kepler Night Nurse werkt op basis van live beelden van optische sensoren, dus is het nodig dat in de ruimtes die worden gemonitord deze sensoren gemonteerd zijn. Het merk of model van de optische sensoren doet er niet toe, zolang deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 Dome camera Fish Eye 
 4 MP of hoger 6 MP of hoger
 Nightvision Nightvision
 Wide Dynamic Range Wide Dynamic Range
 Horizontal FOV> 100º (2,8 mm lens) 360º
 Ondersteuning RTSP, 2 tot 4 MBit/s Ondersteuning RTSP, 4 tot 6 MBit/s
 Constant bit rate Constant bit rate
 Ondersteuning ophalen plaatje d.m.v. URL Ondersteuning ophalen plaatje d.m.v. URL
 Codec H264 of H265 Codec H264 of H265

De Kepler Night Nurse werkt zelfs met optische sensoren met mindere specificaties. Dit zal echter ten koste gaan van de herkenningsnauwkeurigheid van de Kepler Night Nurse. De zorginstelling kan echter de voorkeur geven aan bestaande optische sensoren met mindere specificaties.

De optische sensoren moeten de gemonitorde ruimtes zo veel als mogelijk kunnen overzien. Dit is belangrijk omdat er anders cliënten kunnen “verdwijnen,” bijvoorbeeld achter een kast of bedlift. Dit zou kunnen leiden tot valse alarmen, in dit geval een “uit kamer” alarm, en die moeten voorkomen worden. Er zijn hiertoe twee typen optische sensoren geschikt, namelijk:

  1. Dome type optische sensoren met een beeldhoek van tenminste 100º horizontaal/58º verticaal
  2. 360º optische sensoren (fish-eye).

De eersten zijn geschikt als de optische sensor in de hoek hangt, de laatsten wanneer deze meer naar het midden op het plafond hangt. Vervolgstappen 2A en 2B worden gelijktijdig genomen:

 

Stap 2A: Verzamelen van trainings- en testbeelden

De Kepler Night Nurse software werkt op basis van beelden gemaakt door optische sensoren en is gebaseerd op machine learning modellen, welke gekalibreerd worden op de beelden van de locaties bij de klant. Daarom is het noodzakelijk om zogenaamde trainings- en testdata met daarin voorbeelden van beelden zoals die worden opgenomen te verzamelen en op te slaan, waarna Kepler de machine learning modellen kan bijtrainen. Tijdens deze stap is het niet nodig dat de beelden live beschikbaar zijn voor Kepler. Deze kunnen op een andere manier beschikbaar worden gesteld aan Kepler.

De data-verzamel stap kan worden onderverdeeld in twee delen.

1. Opnames met medewerkers van Kepler (en eventueel klant).

Er worden scenario’s nagespeeld die de Kepler Night Nurse software moet detecteren als event. Hierdoor kunnen er in korte tijd veel events opgenomen worden zoals bijvoorbeeld valpartijen– deze zijn schaars bij echte cliënten. Op deze manier zal er zo’n 3 uur aan video worden opgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Kepler tenminste 3 uur toegang krijgt tot een aantal slaapkamers op locatie van de klant waarvan beelden kunnen worden opgenomen. Hiervan wordt 100% opgeslagen door Kepler Vision Technologies.

2. Opnames met cliënten.

Er wordt door de klant tenminste 100 uur videomateriaal verzameld van kamers en cliënten in een echte situatie. Dit videomateriaal wordt beschikbaar gesteld aan Kepler. Om dit te kunnen realiseren is er apart toestemming van de betrokken cliënten, familie en medewerkers nodig . In dit deel wordt ongeveer 1 % van de verzamelde data gebruikt en opgeslagen. In de overige 99% gebeurt niets dat relevant is voor training.

Stap 2B: Veilige videoverbinding tussen klant en Kepler Night Nurse

Tijdens deze werkzaamheden wordt een veilige videoverbinding gerealiseerd tussen de klant en de Kepler Night Nurse software.  Figuur 2 geeft een schematisch overzicht weer van de integratie tussen klant en Kepler Night Nurse. Eindresultaat van deze stap is dat beelden gemaakt door optische sensoren op de locatie van de klant op een veilige manier via een beveiligde tunnel voor dataverkeer (VPN) naar Kepler Night Nurse kunnen worden gestuurd. De Kepler Night Nurse analyseert deze beelden en stuurt wanneer er een event wordt gedetecteerd een bericht naar het alarmeringssysteem, opnieuw via VPN, van waaruit het bericht verder binnen de klant wordt gerouteerd. Zo zijn uw cliënt data altijd veilig. Mocht er geen alarmeringssysteem aanwezig zijn, dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

 

Integration schedule

Figuur 2: Overzicht implementatie kalibratie stap

Stap 3: Kalibratie en borgen van de herkenningsnauwkeurigheid van de Kepler Night Nurse

Deze stap duurt vier weken en soms iets langer. De Kepler Night Nurse software wordt verder gekalibreerd op de live beelden vanuit de locatie van de klant en de herkenningsnauwkeurigheid wordt bepaald. Aan deze stap kan pas begonnen worden als de data verzamel en integratie stappen succesvol zijn afgerond.

In deze stap heeft de software mogelijk nog niet genoeg beelden gezien van de specifieke situaties om door Kepler gewenste herkenningsnauwkeurigheid te halen.

Tijdens het bepalen van de nauwkeurigheid wordt de juiste werking van de Kepler Night Nurse zeker gesteld met behulp van videostreams van de locatie van de klant. Het is belangrijk dat zowel de echte incidenten als de gegenereerde alarmen worden gemeten. Alle situaties vallen in drie categorieën:

  • Echte situaties waarbij de Kepler Night Nurse terecht alarm sloeg
  • Echte situaties waarbij de Kepler Night Nurse nog geen alarm sloeg
  • Situaties waarbij de Kepler Night Nurse vals alarm sloeg

Deze metingen worden ook gedaan voor de bestaande oplossing, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt. Op basis van vooraf vastgestelde criteria wordt vastgesteld dat de Kepler Night Nurse de bestaande oplossing met 50% tot soms wel 99% verslaat.

In deze kalibratie stap wordt maximaal 1% van de totale data opgeslagen.

Door middel van het activiteiten rapport kan het verzorgend personeel meer inzicht verkrijgen in het leefpatroon van de cliënt. Door trends te herkennen in dit leefpatroon kunnen vooruitgang of achteruitgang van de cliënt snel opgemerkt worden. Vaker naar de wc gaan ‘s nachts kan bijvoorbeeld duiden op een beginnende blaasontsteking.

Het Activiteiten Rapport kan ook worden geïntegreerd met bestaande digizorg en e-health applicaties. Zo kan de Kepler Night Nurse ook worden gebruikt in een breder spectrum van zorginnovatie en technologie. Deze informatie uit het Activiteiten Rapport dan iedere dag worden verstuurd via een data file in allerlei formats, inclusief JSON en PDF.

Uitrol

Nadat is vastgesteld dat de Kepler Night Nurse veel beter werkt dan de oude oplossing (indien die aanwezig is), vind de verdere uitrol van de Kepler zorgsoftware plaats. Per locatie wordt de oude oplossing uitgefaseerd waarbij de Kepler Night Nurse deze vervangt.