Skip to content

Stappenplan voor integratie van de Kepler Night Nurse in het IT ecosysteem van zorginstellingen

Op het moment dat u met een van onze  Verkooppartners een overeenkomst heeft gesloten om de Kepler Night Nurse te integreren in het IT ecosysteem van een zorginstelling is er een vast stappenplan om dit tot een geslaagd einde te brengen. Dit kan een directe overeenkomst zijn tussen Kepler Vision Technologies en de zorginstelling, of kan zijn gesloten met tussenkomst van een van onze integratie partners. Deze integratie partners helpen bij het aanleggen van de benodigde infrastructuur en bij de integratie van de zorgsoftware met het bestaande alarmeringssysteem. Enkele partners waar wij mee werken vindt u onder het stukje over de Kick-off.

Wij hielden een webinar over het integreren. Een tien minuten durend filmpje over integratie van de Kepler Night Nurse vind u hieronder.

Een gedetailleerdere uitleg van de de stappen voor integratie leest u hier:

Wat zijn de stappen voor integratie precies? In de figuur hieronder is een schema getekend van de stappen die genomen worden voor eerste integratie. Deze zijn voor zowel de Cloud als Edge Box versie van de Kepler Night Nurse hetzelfde.

 

Figuur 1: Schema Aanpak

Figuur 1: Schema Aanpak

Kick-off bijeenkomst

Als eerste wordt er een kick-off bijeenkomst gehouden met alle betrokken stakeholders. De projectleider van Kepler Vision Technologies presenteert het plan van aanpak, en alle partijen stellen een contactpersoon voor, zodat iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is. Dit zal voor Kepler vaak de projectleider zijn.

 

INTEGRATIE PARTNERS

 

Stap 1: Installatie optische sensoren

De Kepler Night Nurse werkt op basis van live beelden van optische sensoren, dus is het nodig dat in de ruimtes die worden gemonitord deze sensoren gemonteerd zijn. Het merk of model van de optische sensoren doet er niet toe, zolang deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

De Kepler Night Nurse werkt zelfs met optische sensoren met mindere specificaties. Dit zal echter ten koste gaan van de herkenningsnauwkeurigheid van de Kepler Night Nurse. De zorginstelling kan echter de voorkeur geven aan bestaande optische sensoren met mindere specificaties.

De optische sensoren moeten de gemonitorde ruimtes zo veel als mogelijk kunnen overzien. Dit is belangrijk omdat er anders cliënten kunnen “verdwijnen,” bijvoorbeeld achter een kast of bedlift. Dit zou kunnen leiden tot valse alarmen, in dit geval een “uit kamer” alarm, en die moeten voorkomen worden. Er zijn hiertoe twee typen optische sensoren geschikt, namelijk:

  1. Dome type optische sensoren met een beeldhoek van tenminste 100º horizontaal/58º verticaal
  2. 360º optische sensoren (fish-eye).

De eersten zijn geschikt als de optische sensor in de hoek hangt, de laatsten wanneer deze meer naar het midden op het plafond hangt. Vervolgstappen 2A en 2B worden gelijktijdig genomen:

 

Stap 2A: Verzamelen van trainings- en testbeelden

De Kepler Night Nurse software werkt op basis van beelden gemaakt door optische sensoren en is gebaseerd op machine learning modellen, welke gekalibreerd worden op de beelden van de locaties bij de klant. Daarom is het noodzakelijk om zogenaamde trainings- en testdata met daarin voorbeelden van beelden zoals die worden opgenomen te verzamelen en op te slaan, waarna Kepler de machine learning modellen kan bijtrainen. Tijdens deze stap is het niet nodig dat de beelden live beschikbaar zijn voor Kepler. Deze kunnen op een andere manier beschikbaar worden gesteld.

De data-verzamel stap kan worden onderverdeeld in twee delen.

1. Opnames met medewerkers van Kepler (en eventueel klant).

Er worden scenario’s nagespeeld die de Kepler Night Nurse software moet detecteren als event. Hierdoor kunnen er in korte tijd veel events opgenomen worden zoals bijvoorbeeld valpartijen– deze zijn schaars bij echte cliënten. Op deze manier zal er zo’n 3 uur aan video worden opgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Kepler tenminste 3 uur toegang krijgt tot een aantal slaapkamers op locatie van de klant waarvan beelden kunnen worden opgenomen. Hiervan wordt 100% opgeslagen door Kepler Vision Technologies.

2. Opnames met cliënten.

Er wordt door de klant tenminste 100 uur videomateriaal verzameld van kamers en cliënten in een echte situatie. Dit videomateriaal wordt beschikbaar gesteld aan Kepler. Om dit te kunnen realiseren is er apart toestemming van de betrokken cliënten, familie en medewerkers nodig . In dit deel wordt maximaal 1 % van de verzamelde data gebruikt en opgeslagen. In de overige 99% gebeurt niets dat relevant is voor training.

Stap 2B: Het opzetten van de Kepler Night Nurse 

Begin 2021 lanceerde Kepler Vision Technologies de Kepler Night Nurse Edge box. Na de introductie van de Kepler Night Nurse Edge Box hebben zorgorganisaties twee mogelijkheden om de Kepler Night Nurse in te zetten: de Cloud versie of de Edge Box versie.

De Kepler Night Nurse Edge Box.

De Edge Box kan de beelden van maximaal 8 optische sensoren verwerken en reduceert de bandbreedte van de benodigde internetverbinding tussen de zorgorganisatie en de cloud. Deze wordt ingezet op locatie van de zorgorganisatie. De Edge Box heeft nog steeds een verbinding met de cloud nodig om software-updates te ontvangen en voor het maken van het activiteitenrapport. Berichten die de Kepler Night Nurse genereert, worden naar het verpleegoproepsysteem gestuurd, dat ze doorstuurt naar de dienstdoende zorgmedewerker. De inzet van de Kepler Night Nurse Edge Box is te zien in figuur 2.

Figuur 2: Inzet van de Kepler Night Nurse Edge Box

Figuur 2: Inzet van de Kepler Night Nurse Edge Box

De Kepler Night Nurse in de Cloud.

De Kepler Night Nurse kan ook in de cloud worden ingezet. Dit vereist een internetverbinding met meer bandbreedte, maar geen extra hardware op locatie. Er wordt een beveiligde verbinding (VPN) vor de beelden tot stand gebracht tussen uw verpleeghuis en de AWS-cloud waar de Kepler Night Nurse-software draait. De berichten die de Kepler Night Nurse genereert, worden vanuit de cloud naar het verpleegoproepsysteem gestuurd, die ze doorstuurt naar de zorgmedewerker. De inzet van de Kepler Night Nurse in de cloud is te zien in figuur 3.

 

Figuur 3: Inzet Kepler Night Nurse in de cloud

Figuur 3: Inzet Kepler Night Nurse in de cloud

Stap 3: Kalibratie en borgen van de herkenningsnauwkeurigheid van de Kepler Night Nurse

Deze stap duurt ongeveer vier weken. De Kepler Night Nurse software wordt verder gekalibreerd op de live beelden vanuit de locatie van de klant en de herkenningsnauwkeurigheid wordt bepaald. Aan deze stap kan pas begonnen worden als de data verzamel en integratie stappen succesvol zijn afgerond.

In deze stap heeft de software mogelijk nog niet genoeg beelden gezien van de specifieke situaties om door Kepler gewenste herkenningsnauwkeurigheid te halen.

Tijdens het bepalen van de nauwkeurigheid wordt de juiste werking van de Kepler Night Nurse zeker gesteld met behulp van videostreams van de locatie van de klant. Het is belangrijk dat zowel de echte incidenten als de gegenereerde alarmen worden gemeten. Alle situaties vallen in drie categorieën:

  • Echte situaties waarbij de Kepler Night Nurse terecht alarm sloeg
  • Echte situaties waarbij de Kepler Night Nurse nog geen alarm sloeg
  • Situaties waarbij de Kepler Night Nurse vals alarm sloeg

Deze metingen worden ook gedaan voor de bestaande oplossing, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt. Op basis van vooraf vastgestelde criteria wordt vastgesteld dat de Kepler Night Nurse de bestaande oplossing met 50% tot soms wel 99% verslaat.

In deze kalibratie stap wordt maximaal 1% van de totale data opgeslagen.

Het Activiteiten Rapport

Door middel van het activiteiten rapport kan het verzorgend personeel meer inzicht verkrijgen in het leefpatroon van de cliënt. Door trends te herkennen in dit leefpatroon kunnen vooruitgang of achteruitgang van de cliënt snel opgemerkt worden. Vaker naar de wc gaan ‘s nachts kan bijvoorbeeld duiden op een beginnende blaasontsteking.

Het Activiteiten Rapport kan ook worden geïntegreerd met bestaande digizorg en e-health applicaties. Zo kan de Kepler Night Nurse ook worden gebruikt in een breder spectrum van zorginnovatie en technologie. Deze informatie uit het Activiteiten Rapport dan iedere dag worden verstuurd via een data file in allerlei formats, inclusief JSON en PDF.

Uitrol

Nadat is vastgesteld dat de Kepler Night Nurse veel beter werkt dan de oude oplossing (indien die aanwezig is), vind de verdere uitrol van de Kepler zorgsoftware plaats. Per locatie wordt de oude oplossing uitgefaseerd waarbij de Kepler Night Nurse deze vervangt.