Aantal senioren dat op Spoedeisende Hulp terechtkomt neemt toe

Iedere 4 minuten een 65-plusser op de SEH vanwege val

Iedere vier minuten belandt er een oudere (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp (SEH)*. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar met 11 procent toegenomen, terwijl de druk op verzorgings- en ziekenhuizen onverminderd hoog is. Door de vergrijzing neemt zowel het aantal valgevallen als de druk op de ouderenzorg de komende jaren toe. Dit onderstreept de noodzaak om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten en een zorginfarct te voorkomen.

Hiervoor is het nodig dat de gemeenten fors inzetten op valpreventie. VeiligheidNL vraagt tijdens de nationale Valpreventieweek dan ook aandacht voor deze problematiek en roept het op tot meer (zelf)bewustzijn.

Het aantal 65-plussers dat jaarlijks op de SEH terechtkomt door een val is met 11 procent toegenomen tot 117.000 ouderen. Dit wil zeggen dat iedere 4 minuten een oudere (65+) zich in het ziekenhuis meldt vanwege een val. Ruim de helft van hen brengt een bezoek aan de SEH vanwege een botbreuk, waarbij een heup- of polsfractuur het meest voorkomen. Zo’n 1 op de 5 ouderen die ten val is gekomen, komt zelfs met hersenletsel op de SEH terecht. Met alle gevolgen van dien. Een valongeval heeft namelijk veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, zoals het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Bovendien leidt een eerste val vaak tot een neerwaartse spiraal van letsel, verminderde mobiliteit, sociaal isolement, verslechterde voeding en meer vallen. Wanneer er niet wordt ingegrepen, neemt het aantal ouderen dat jaarlijks op de SEH terechtkomt mede door dubbele vergrijzing richting 2030 fors toe. Want hoe hoger de leeftijd, des te groter het valrisico.  

Gemeenten aan zet

Met oog op de toenemende druk op de ouderenzorg is het voorkomen van valongevallen een absolute, maatschappelijke noodzaak. Hierbij is een cruciale taak weggelegd voor gemeenten om inwoners valpreventie aan te bieden. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor de uitvoering hiervan zijn middelen beschikbaar gesteld, waarvan gemeenten een deel verplicht moeten besteden aan valpreventie. Concreet betekent dit dat jaarlijks 3 procent van de ouderen (65+) moet deelnemen aan een beweegprogramma gericht op het versterken van balans en spierkracht om het valrisico te verlagen. Om dit voor elkaar te krijgen is het opsporen van ouderen met een valrisico een eerste belangrijke stap. Daarnaast is het essentieel dat de informatievoorziening goed is afgestemd op senioren. Om senioren te bereiken, is het nodig om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over valpreventie.  

“We zijn blij dat er meer budget beschikbaar is om senioren structureel en met gericht valpreventief aanbod te kunnen helpen”, vertelt Nicole van Winden, Beleidsadviseur Gezondheid van Gemeente Rotterdam. “In Rotterdam zijn we begonnen met het in kaart brengen van het aanwezige welzijns- en zorgaanbod voor ouderen in de wijken. Door valpreventieve beweeginterventies toe te voegen aan bestaand aanbod van partnerorganisaties gericht op kwetsbare ouderen en zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten, is het ons gelukt om senioren effectief te helpen.”

Valpreventie sleutel tot zelfredzaamheid

Mede door de vergrijzing is er dit jaar een toename in het aantal 65-plussers dat na een val op de SEH terecht komt. “Aangezien de vergrijzing in rap tempo toeneemt en de ouderenzorg steeds verder onder druk komt te staan, is valpreventie de sleutel tot zelfredzaamheid voor deze groep”, zegt Martijntje Bakker, directeur/bestuurder van VeiligheidNL. “De stijging van het aantal 65-plussers dat jaarlijks op de SEH terechtkomt door een val, laat zien hoe belangrijk de aandacht voor valpreventie is. Vallen is niet normaal en hoort er niet bij. Juist nu zijn er volop kansen en mogelijkheden voor gemeenten om effectieve programma’s in te zetten die ook echt gaan helpen bij het voorkomen van vallen. Het is aan senioren om hun gemeente te vragen naar passend aanbod. En voor de ouderen die nog niet weten welk aanbod bij hen het beste past, kan met een aantal simpele vragen het valrisico al in kaart worden gebracht en kunnen zij worden verwezen naar programma’s die het meest voor hen zijn geschikt.” 

De nationale valpreventieweek loopt dit jaar van 2 tot en met 8 oktober.  

 
*Letsel Informatie Systeem 2012-2022 VeiligheidNL