Domotica in de zorg: de uitdagingen, kansen en voordelen

De moderne zorg staat voor diverse uitdagingen. Mensen worden bijvoorbeeld steeds ouder, wat leidt tot een grotere zorgbehoefte binnen de samenleving en stijgende zorgkosten. Daarnaast is er natuurlijk het personeelstekort. Hoewel dit probleem in meerdere branches speelt, is het in de zorgsector bijzonder nijpend. Het is vooral lastig om voldoende mensen te krijgen die nachtdiensten willen of kunnen draaien. Ondanks stijgende kosten en het gebrek aan handen aan het bed, moet de kwaliteit van de zorg hoog blijven om ouderen en mensen met gezondheidsklachten een goede kwaliteit van leven te bieden. De moderne technologie biedt in de vorm van e-health en domotica veel potentiële oplossingen voor de uitdagingen waar de zorg mee kampt. Tegelijkertijd moeten deze moderne oplossingen wel voldoen aan strenge eisen en hoge standaarden op het gebied van privacywetgeving en databescherming (AVG). Maar wat is domotica precies? En wat zijn de voordelen van het gebruik ervan in de zorg en ouderenzorg? In dit artikel leggen we het uit.

 

Wat is domotica?

Onder domotica verstaan we technologische toepassingen die met behulp van apparaten, sensoren en interfaces bepaalde processen of handelingen in een woning of zorginstelling automatiseren. Domoticasystemen stellen verschillende apparaten en toepassingen in een gebouw in staat om met elkaar te communiceren. Domotica kunnen in verpleeghuizen, zorginstellingen, ziekenhuizen en seniorenwoningen helpen om zorgmedewerkers (routinematige) taken uit handen te nemen en bijdragen aan een veiligere woon- en zorgomgeving, vooral in het geval van kwetsbare ouderen of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Een voorbeeld van domotica in de zorg zijn systemen die voorkomen dat ouderen met dementie verdwalen. Sensoren laten zien hoe vaak en wanneer iemand bepaalde ruimtes, looppaden of deuren gebruikt en kunnen zorgmedewerkers een waarschuwing sturen als een persoon met dementie gaat dwalen.

Een ander voorbeeld van domotica in de zorg zijn slimme medicijndispensers. Deze systemen gebruiken een alarm om iemand eraan te herinneren dat het tijd is om medicijnen in te nemen. Ze geven zelfs precies de juiste medicatie uit op het goede tijdstip en sturen een signaal naar de zorgaanbieder als een patiënt medicijnen niet uitneemt. Met dit type domotica kunt u monitoren of iemand zijn of haar voorgeschreven medicatie inneemt, maar ook voorkomen dat mensen per ongeluk de verkeerde pillen of dosis innemen. Het scheelt zorgmedewerkers bovendien veel tijd, waardoor ze dezelfde hoeveelheid of meer werk kunnen doen met minder handen.

Een andere vorm van domotica zijn spraakassistenten. Die kunnen als geheugensteun dienen bij het innemen van medicijnen of uitvoeren van alledaagse taken, maar zijn ook te koppelen aan apparaten en toepassingen in huis. Op die manier kunt u een spraakassistent gebruiken om bijvoorbeeld op een vast tijdstip de gordijnen dicht te doen, de thermostaat te reguleren of een lichtje aan te maken. Het automatiseren van zulke routinehandelingen helpt vaak bij het vergemakkelijken van het leven van zorgontvangers.

Voordelen van domotica voor zorginstellingen

Domotica hebben een aantal belangrijke voordelen voor zorginstellingen. We zetten de belangrijkste op een rij. 

Tijdsbesparing

Domotica leveren zorginstellingen en -medewerkers een serieuze tijdsbesparing op. Door taken als het bijhouden van medicatie-inname en opvragen van medische gegevens te automatiseren, houden zorgmedewerkers meer tijd over voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en het persoonlijk begeleiden van patiënten en cliënten. Bovendien wordt het mogelijk om met minder of hetzelfde aantal mensen net zoveel werk te doen als in een situatie zonder domotica. 

Kostenbesparing 

Domotica scheppen ook mogelijkheden voor kostenbesparing in de zorg en ouderenzorg. Het automatiseren en ‘slimmer maken’ van veel processen reduceert het aantal fouten en vermindert de tijd die nodig is om taken en processen uit te voeren. Bovendien zorgen betere registratie-, monitorings- en zelfhulptools ervoor dat zorgmedewerkers geen onnodige acties meer hoeven te verrichten die geld en tijd kosten.

Hogere kwaliteit van zorgverlening

Domotica kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een hogere kwaliteit van zorgverlening. Denk aan betere meldingen en meer zicht op de leefstijl (medicijninname, beweging, gezondheidswaarden) van patiënten en cliënten, maar ook aan extra veiligheid in huis of de zorginstelling middels bewegingsdetectoren, deurbelcamera’s en geavanceerde alarmsystemen.

Meer woongemak

Moderne domotica vergroten het levensgenot en woongemak van zorgontvangers door het automatiseren van bepaalde taken of processen. Denk bijvoorbeeld aan het openen en sluiten van ramen of deuren of het aan- en uitzetten van lampen. Omdat domotica veel dagelijkse taken makkelijker maken, stellen ze zorgontvangers in staat om langer zelfstandig thuis te wonen.

Privacy

Slimme domotica zorgt er ook voor dat zorgontvangers meer privacy ervaren. Dit gevoel van privacy komt doordat er minder handmatige controles nodig zijn en zorgverleners dus minder de dagelijkse gang van zaken, en bijvoorbeeld de slaap, van de zorgontvangers onderbreken.

Uitdagingen en nadelen

Ondanks de vele voordelen, kunnen er ook nadelen kleven aan het gebruik van domotica in de zorg. We nemen de belangrijkste uitdagingen onder de loep.

Valse val-alarmen

Veel technologieën geven valse val-alarmen. Bewegingssensoren gaan ten onrechte af, bijvoorbeeld omdat iemand onbedoeld langs een sensor loopt of per ongeluk een alarmknop indrukt. Hoge aantallen valse alarmeringen leiden tot onnodige stress, veel extra werk, een onnodig hoge werkdruk en mogelijke ‘alarmmoeheid’. Die laatste ontwikkeling vergroot de kans dat zorgmedewerkers echte noodsituaties missen. De Computer Vision Technologie van Kepler Vision Technologies kan, vanwege de hogere nauwkeurigheid, veel van deze valse val-alarmen voorkomen.

Acceptatie

Niet iedereen is bekend met (nieuwe) technologie en voelt zich comfortabel bij het gebruik ervan. Sommige ouderen kunnen door die onbekendheid terughoudend zijn om domotica in hun dagelijks leven te integreren.

Privacy en gegevensbeveiliging

Domotica in de (ouderen)zorg verzamelen vaak persoonlijke gegevens, zoals bewegingspatronen en gezondheidsinformatie. Ondanks dat veel bedrijven hier zorgvuldig mee omgaan, ISO-gecertificeerd zijn en bijvoorbeeld gezichten onherkenbaar maken, is het essentieel om de privacy van patiënten en cliënten een prioriteit te maken en ervoor te zorgen dat deze data veilig worden opgeslagen en gebruikt. 

Kosten

Het aanschaffen en in gebruik nemen van domotica kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zowel wat betreft de aanschaf van apparatuur als voor de installatie en het onderhoud ervan. Dit vormt soms een belemmering voor bredere adoptie van domotica in de zorg, vooral voor zorginstellingen of -ontvangers met beperkte financiële middelen.

Domotica zonder zorgen

Door te kiezen voor moderne en slimme domotica oplossingen die helemaal zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van uw zorgontvangers, profiteert u wel van de voordelen van domotica, maar omzeilt u de mogelijke nadelen.

Een voorbeeld van zo’n slim en kwalitatief hoogwaardig stukje domotica is Kepler Night Nurse. Deze oplossing detecteert incidenten door het gebruik van beeldtechnologie in zorginstellingen en ziekenhuizen wereldwijd. De software merkt het niet alleen op wanneer cliënten vallen, maar ook wanneer mensen met dementie afdwalen van hun locatie. Daarnaast herkent het systeem ongewenste handelingen of gedrag, waaronder agressie.

De zorgsoftware geeft middels een activiteitenrapport gedetailleerd inzicht in het leefritme van een cliënt. Omdat iedere cliënt in de ouderenzorg een ander leefritme heeft en niet iedereen even valgevaarlijk is, kunt u alarmen per kamer instellen. De zorgsoftware stuurt niet alleen berichten na een valpartij, maar voorkomt ongevallen door cliënten te detecteren. Kepler Night Nurse elimineert 99 procent van alle valse alarmen.

Deze blog is geschreven door Leadgate

Meer weten?

Kepler Vision Technologies is de specialist in het ontwikkelen van unieke, kwalitatief hoogwaardige en veilige AI-toepassingen voor de zorg. Onze missie? De zorg nog veiliger maken en zorginstellingen en -medewerkers helpen bij het efficiënter inrichten van hun dagelijkse werk. Wilt u meer weten over ons bedrijf en kennismaken met onze oplossingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op via +31 6 51455192 of info@keplervision.eu.

Disclaimer: De inhoud van dit stuk is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie uit deze blog en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg altijd een zorgprofessional voor medisch advies.