Skip to content

 KEPLER NIGHT NURSE De zorgsoftware

Kepler Night Nurse logo_2022_white

De eerste zorgsoftware die middels artificiële intelligentie (AI) waakt over het welzijn van mensen

Geen valse alarmen meer

Valpartijen die niet op tijd ontdekt worden zijn een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Met de huidige domotica of slimme sensoren, is in 6 van de 7 valpartijen iemand na 5 minuten pas aanwezig om de cliënt te helpen. Daarnaast wordt het zorgpersoneel overspoeld met valse alarmen.
De huidige systemen zijn niet in staat om voorwerpen zoals een wapperend gordijn of gevallen deken te onderscheiden van valpartijen.

De baanbrekende en betrouwbare zorgsoftware Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen en heeft nog vele andere voordelen.

Met DE Kepler Night Nurse  Software

 • Krijgt u binnen 10 seconden een melding na een val.
 • Bespaart u tot 3 werkuren per dag*.
 • Bespaart u als zorginstelling veel technologie- en personeelskosten.
 • Bieden zorgverleners 6 keer sneller hulp na een valincident.
 • Vervangt u alle oude sensoren door één optische sensor.
 • Heeft u door eliminatie van valse alarmen meer tijd voor echte zorg.
 • Waarborgt u de veiligheid van uw cliënten zonder dat de privacy en waardigheid in het geding komen.

  * werktijdbesparing per 20 cliënten

DE EERSTE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE DIE WAAKT OVER HET WELZIJN VAN MENSEN

Geen valse alarmen meer

Valpartijen die niet op tijd ontdekt worden zijn een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Met de huidige domotica of slimme sensoren, is in 6 van de 7 valpartijen iemand na 5 minuten pas aanwezig om de cliënt te helpen. Daarnaast wordt het zorgpersoneel overspoeld met valse alarmen. De huidige systemen zijn niet in staat om accuraat voorwerpen (bijv. een wapperend gordijn of gevallen deken van het bed)  van valpartijen te onderscheiden. De baanbrekende en betrouwbare zorgsoftware van Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen en heeft nog tal van voordelen.

Met DE Kepler Night Nurse SOFTWARE

 • Krijgt u binnen 10 seconden een melding na een val.
 • Bespaart u tot 3 werkuren per dag*.
 • Bespaart u als zorginstelling veel technologie- en personeelskosten.
 • Bieden zorgverleners 6 keer sneller hulp na een valincident.
 • Vervangt u alle oude sensoren door één optische sensor.
 • Heeft u door eliminatie van valse alarmen meer tijd voor echte zorg.
 • Waarborgt u de veiligheid van uw cliënten zonder dat de privacy en waardigheid in het geding komen.

  * werktijdbesparing per 20 cliënten

 het activiteitenrapport geeft inzicht in het leefritme van de cliënt

Kepler Night Nurse activity report.

De zorgsoftware geeft middels het activiteitenrapport gedetailleerd inzicht in het leefritme van een cliënt. Omdat iedere cliënt in de ouderenzorg een ander leefritme heeft en niet iedereen even valgevaarlijk is, kunnen de alarmen per kamer ingesteld worden.

Zo is het per cliënt mogelijk om aan te geven welke incidenten tot een alarmering moeten leiden. Denk daarbij aan ‘persoon op de grond’, ‘persoon uit kamer’ of ‘persoon op rand van bed’.

 Het activiteitenrapport geeft gezondheidswinst door:

Inzicht in het leefpatroon
Indicatie in rusteloosheid ‘s nachts
Indicatie als cliënt zich vaker 
     terugtrekt.

Kepler Night Nurse is geregistreerd als medisch hulpmiddel en mag gebruikt worden in Europese ziekenhuizen en zorginstellingen.

HOE WERKT KEPLER NIGHT NURSE? 

De artificiële intelligentie (AI) zorgsoftware Kepler Night Nurse waakt over het welzijn van cliënten in privékamers, gangen en algemene ruimten en gebruikt daarbij maar één optische sensor.  De zorgsoftware stuurt niet alleen berichten na een valpartij, maar voorkomt ongevallen door cliënten te detecteren. Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen die ontstaan door bijvoorbeeld een kat die op bed springt, een wapperend gordijn of een vallend kussen.

De optische sensor detecteert aan de hand van beelden wat er gebeurt zonder dat beelden worden opgeslagen. De verwerking vindt plaats volgens de privacywetgeving van de AVG.

Kortom: Kepler Night Nurse is betrouwbaarder dan ieder ander systeem. Hierdoor kunnen medewerkers meer tijd aan zorg besteden.

HOE WERKT KEPLER NIGHT NURSE?

De artificiële intelligentie (AI) zorgsoftware Kepler Night Nurse waakt over het welzijn van cliënten in privékamers, gangen en algemene ruimten en gebruikt daarbij maar één optische sensor.  De zorgsoftware stuurt niet alleen berichten na een valpartij, maar voorkomt ongevallen door cliënten te detecteren. Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen die ontstaan door bijvoorbeeld een kat die op bed springt, een wapperend gordijn of een vallend kussen.

De optische sensor detecteert aan de hand van beelden wat er gebeurt zonder dat beelden worden opgeslagen. De verwerking vindt plaats volgens de privacywetgeving van de AVG.

Kortom: Kepler Night Nurse is betrouwbaarder dan ieder ander systeem. Hierdoor kunnen medewerkers meer tijd aan zorg besteden.


DE WERKING VAN KEPLER NIGHT NURSE IN 3 STAPPEN

STAP 1

De Kepler Night Nurse software maakt beelden van cliënten in hun kamer en stuurt deze naar de Kepler Night Nurse server, de Edge Box.

STAP 2

In deze Edge Box worden de beelden geanalyseerd. Na analyse worden de alarmen doorgestuurd naar het verpleegoproepsysteem. De beelden worden verwijderd.

STAP 3

De alarmen komen binnen op de telefoon van de zorgverlener. De zorgverlener bekijkt het alarm en haast zich naar de kamer van de cliënt om deze weer op de been te helpen.

KEPLER NIGHT NURSE IN UW  ZORGINSTELLING

Valpartijen die niet op tijd ontdekt worden zijn een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Met de huidige domotica of slimme sensoren, is in 6 van de 7 valpartijen iemand na 5 minuten pas aanwezig om de cliënt te helpen. Daarnaast wordt het zorgpersoneel overspoeld met valse alarmen, omdat de huidige systemen niet in staat zijn om accuraat te communiceren.

De baanbrekende en betrouwbare zorgsoftware van Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen. Daarnaast zorgt de meest geavanceerde technologie voor valdetectie voor minder incidenten. Daardoor hoeft het zorgpersoneel minder tijd te besteden aan onder andere revalidatie en psychologische ondersteuning. Dit resulteert in een enorme tijds- en daarmee kostenbesparing.

Kepler Night Nurse is de meest geavanceerde technologie voor valdetectie. 
Calculation cost Kepler Night Nurse

KEPLER NIGHT NURSE IN UW  ZORGINSTELLING

Valpartijen die niet op tijd ontdekt worden zijn een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Met de huidige domotica of slimme sensoren, is in 6 van de 7 valpartijen iemand na 5 minuten pas aanwezig om de cliënt te helpen. Daarnaast wordt het zorgpersoneel overspoeld met valse alarmen, omdat de huidige systemen niet in staat zijn om accuraat te communiceren.

 De baanbrekende en betrouwbare zorgsoftware van Kepler Night Nurse elimineert 99% van de valse alarmen. Daarnaast zorgt de meest geavanceerde technologie voor valdetectie voor minder incidenten. Daardoor hoeft het zorgpersoneel minder tijd te besteden aan onder andere revalidatie en psychologische ondersteuning. Dit resulteert in een enorme tijds- en daarmee kostenbesparing.

Kepler Night Nurse is de meest geavanceerde technologie voor valdetectie.  
Calculation cost Kepler Night Nurse

VOORDELEN VAN KEPLER NIGHT NURSE

MINDER VALPARTIJEN

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse detecteert alle bewegingen van de cliënt. Dit voorkomt dat cliënten vallen.

MEER VEILIGHEID

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse maakt het leven van een cliënt veilig. 5 van de 6 keer arriveert hulp binnen 5 minuten na de val.

TEVREDEN PERSONEEL

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse vermindert de werkdruk en voorkomt een tekort aan personeel.

MEER INZICHT

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse geeft inzicht in het levensritme van een cliënt door het activiteiten- rapport.

MEER PRIVACY

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse detecteert van beelden wat er gebeurt, zonder deze op te slaan.

KOSTENBESPAREND

Icon label Icon label

Kepler Night Nurse levert een enorme tijdwinst op voor zorgverleners en daarmee een kosten- besparing.

DOOR HET GEBRUIK VAN KEPLER NIGHT NURSE

GEEN VALSE ALARMEN MEER

minder valse alarmen door gebruik Kepler Night Nurse

MEER VEILIGHEID VAN CLIËNTEN

van de 6 keer arriveert hulp binnen 5 minuten na val

TIJDSBESPARING VAN DE ZORGVERLENER

bespaarde bespaarde werkuren per dag

FUNCTIES KEPLER NIGHT NURSE

Kepler Night Nurse detecteert binnen 10 seconden een val van een cliënt op de grond.

valalarm

Kepler Night Nurse detecteert binnen 10 seconden een val van een cliënt op de grond.

Kepler Night Nurse detecteert binnen 10 seconden een cliënt die op de rand van het bed zit.

zitten op de rand van bed

Kepler Night Nurse detecteert binnen 10 seconden een cliënt die op de rand van het bed zit.

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die zich in bed bevindt, ongeacht waar het bed in de kamer staat.

in bed

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die zich in bed bevindt, ongeacht waar het bed in de kamer staat.
Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die uit bed gaat, maar in de kamer blijft.

uit bed

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die uit bed gaat, maar in de kamer blijft.

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die de kamer verlaat.

uit de kamer

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die de kamer verlaat.Kepler Night Nurse detecteert het opstaan uit een stoel door een cliënt, ongeacht waar de stoel zich in de kamer bevindt.

opstaan uit stoel

Kepler Night Nurse detecteert het opstaan uit een stoel door een cliënt, ongeacht waar de stoel zich in de kamer bevindt.

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die naar de badkamer gaat en kan een bericht uitsturen wanneer dit lang duurt.

in de badkamer

Kepler Night Nurse detecteert een cliënt die naar de badkamer gaat en kan een bericht uitsturen wanneer dit lang duurt.
Kepler Night Nurse herkent het uniform van zorgmedewerkers. Daarmee kunnen alarmen worden beperkt tot alleen cliënt-alarmen.

uniform herkenning

Kepler Night Nurse herkent het uniform van zorgmedewerkers. Daarmee kunnen alarmen worden beperkt tot alleen cliënt-alarmen.

WAT DOET DE KEPLER NIGHT NURSE SOFTWARE?

Kepler Night Nurse waakt over het welzijn van mensen. De software analyseert lichaamstaal en activiteiten van cliënten. De software draait op de Edge Box.  

Zorgmedewerkers krijgen aan de hand van beeldanalyse niet alleen een melding na een ongeval, maar het systeem stuurt ook berichten om valpartijen te voorkomen. Zo detecteert de zorgsoftware middels de Edge Box wanneer een cliënt op de rand van het bed zit, wanneer de cliënt  te lang in de badkamer blijft of wanneer de cliënt de kamer verlaat.

De software vervangt ouderwetse domotica-systemen zoals bewegingssensoren, bedmatten en armbanden met paniekknop.

HOE KEPLER NIGHT NURSE WERKT

 • De Edge Box staat op locatie van de zorginstelling.
 • Op de Edge Box draait de Kepler Night Nurse software.
 • De beelden worden op de locatie van de zorginstelling  geanalyseerd.
 • De verwerking vind plaats volgens de privacywetgeving van de AVG.
 • De Edge Box wordt beheerd door het Kepler Vision Technologies team. Het team is verantwoordelijk voor software updates en voor het bewaken van de 24/7 uptime van de software.
 • De Kepler Night Nurse software draait zowel ‘s nachts als overdag en in iedere ruimte.
 • Camera agnostisch, mits wordt voldaan aan de technische eisen.
 • Handmatig intekenen van velden (geofencing) is niet nodig.
 • Integreerbaar met alle zorgmeldsystemen.

WAT DOET DE KEPLER NIGHT NURSE SOFTWARE?

Kepler Night Nurse waakt over het welzijn van mensen. De software analyseert lichaamstaal en activiteiten van cliënten. De software draait op de Edge Box.  

Zorgmedewerkers krijgen aan de hand van beeldanalyse niet alleen een melding na een ongeval, maar het systeem stuurt ook berichten om valpartijen te voorkomen. Zo detecteert de zorgsoftware middels de Edge Box wanneer een cliënt op de rand van het bed zit, wanneer de cliënt  te lang in de badkamer blijft of wanneer de cliënt de kamer verlaat.

De software vervangt ouderwetse domotica-systemen zoals bewegingssensoren, bedmatten en armbanden met paniekknop.

HOE KEPLER NIGHT NURSE WERKT

 • De Edge Box staat op locatie van de zorginstelling.
 • Op de Edge Box draait de Kepler Night Nurse software.
 • De beelden worden op de locatie van de zorginstelling  geanalyseerd.
 • De verwerking vind plaats volgens de privacywetgeving van de AVG.
 • De Edge Box wordt beheerd door het Kepler Vision Technologies team. Het team is verantwoordelijk voor software updates en voor het bewaken van de 24/7 uptime van de software.
 • De Kepler Night Nurse software draait zowel ‘s nachts als overdag en in iedere ruimte.
 • Camera agnostisch, mits wordt voldaan aan de technische eisen.
 • Handmatig intekenen van velden (geofencing) is niet nodig.
 • Integreerbaar met alle zorgmeldsystemen.

Kepler Night Nurse vergeleken met andere systemen

Key functies

Alarmkwaliteit
Aantal detecties
Valdetectie?
Alarm binnen 10 seconden?
Privacy gewaarborgd?
Geen blinde hoeken?
Detectie mogelijkheden
Valdetectie
Valpreventie
Uit bed
Uit kamer
In badkamer
Niet in de war bij beweging
Bedverplaatsen geen probleem
Val uit rolstoel
Hartslagmeting
Verschil dieren en mensen
Uniformherkenning
Integraties

In welke kamer een alarm
Vertelt wat er plaatsvindt
Alle verpleegoproep systemen
Technisch

Aantal sensoren per kamer
Notificaties aanpasbaar
Notificatiesnelheid aanpasbaar
Uptime >99,9%
Verbeterbaar product
CERTIFICERING

ISO 27001
NEN 7510
Medical Device Directive
KEPLER NIGHT NURSE

*****
8
KEPLER NIGHT NURSE

X
KEPLER NIGHT NURSE

KEPLER NIGHT NURSE

1
KEPLER NIGHT NURSE

CAMERA SYSTEEM

**
1
X
CAMERA SYSTEEM

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAMERA SYSTEEM

X
X
CAMERA SYSTEEM

1
X
X
X
X
CAMERA SYSTEEM

X
X
X
RADAR SYSTEEM

**
1
X
X
RADAR SYSTEEM

X
X
X
X
X
X
X
RADAR SYSTEEM

?
RADAR SYSTEEM

1-3
?
?
X
RADAR SYSTEEM

X
X
Traditionele domotica
*
1 per sensor
?
Traditionele domotica
X
X
X
X
~
X
X
X
X
Traditionele domotica
X
X
Traditionele domotica
1-10
X
X
X
Traditionele domotica