Skip to content

 KEPLER NIGHT NURSE ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN

Kepler Night Nurse logo_2022_white

KEPLER NIGHT NURSE KLANTEN

Momenteel wordt Kepler Vision Technologies vertegenwoordigd in meerdere landen waaronder België, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Spanje. In deze landen werken diverse zorginstellingen, ziekenhuizen en privé zorginstellingen met Kepler Night Nurse. 

Kepler Night Nurse wordt door onze klanten gebruikt als preventie voor valpartijen en om de werklast onder het verplegend personeel te verminderen. Daarnaast krijgt men meer inzicht in de oorzaken en gevolgen van valpartijen. De implementatie van Kepler Night Nurse maakt het mogelijk om sneller en efficiënter te handelen. Zo worden valincidenten beperkt.  

  

ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN

WE MAKEN GOED GEBRUIK VAN DE KEPLER ALARMEN

Een van onze cliënten is vaak ’s nachts onrustig en verlaat dan het bed of zelfs de kamer. De psycholoog en ik kunnen de alarmen van de Kepler Night Nurse goed gebruiken om te zien wanneer dit gebeurd is en we ontdekten dat het vroeg naar bed gaan van de cliënt de oorzaak was van de onrust.

Medewerker Joriszorg

MEER TIJD VOOR DIRECTE CLIËNTENZORG

“Nadat twee afdelingen al geruime tijd live zijn, komen nu medewerkers naar ons toe, wanneer ze ook de valpreventie / valdetectie van Kepler Vision Technologies kunnen gaan gebruiken. Zij zien het als een kans om daardoor minder alarmen te hoeven nagaan en de tijd die hierdoor over is, aan de directe cliëntenzorg te kunnen besteden. Deze maand gaan er weer twee afdelingen live bij Zorg in Oktober.

Medewerker Zorg in Oktober

VERBETERT DE VEILIGHEID VAN PATIENTEN

“Kepler Night Nurse is een prachtige technologie die ons in staat stelt om de follow-up van patiënten naar een hoger niveau te tillen en op die manier de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten te verbeteren. In ziekenhuizen en daarbuiten is het begrijpen en beheren van medische waarschuwingen cruciaal om een dergelijke technologie succesvol te maken voor zowel gebruikers als patiënten.

Medewerker UZ-Brussels

Meer zelfstandigheid cliënten

Onze innovaties moeten bijdragen aan de zelfstandigheid van onze cliënten en het moet die zelfstandigheid ook vergroten. Daarnaast kijken we altijd naar oplossingen die schaalbaar zijn en bovendien op de één of andere manier leiden tot arbeidsbesparing. Met behulp van Kepler Night Nurse kunnen we dit realiseren

Clustermanager Mijzo 

MEER RUST VOOR ZORGPERSONEEL EN BEWONERS

Als we voorheen een alarm kregen, wisten we niet wat we konden verwachten. Was iemand gevallen, was er hulp nodig of was het vals alarm omdat het dekbed naast het bed hing? Met het nieuwe systeem krijgen we verschillende soorten meldingen en dat geeft zowel ons als de bewoners meer rust.

Medewerker Zorglocatie Koetshuis

MINDER DRUK OP DE ZORG

We kozen voor Kepler om de druk op de zorg te verlagen. Met hun software ervaren we een enorme daling in het aantal meldingen – en de huidige meldingen doen er nu daadwerkelijk toe. Zo hebben we meer controle op de locatie, voelen cliënten zich veiliger én houden medewerkers meer tijd over om daadwerkelijk zorg te verlenen.”

Medewerker Magentazorg

MEER PRIVACY DOOR KEPLER NIGHT NURSE

We merkten binnen ‘Het Koetshuis’ dat de zorg steeds zwaarder werd en dat we regelmatig in de kamer van de bewoners moesten kijken of alles in orde was. Kepler Night Nurse vermindert de werkdruk en geeft de mensen meer privacy.”

Teammanager Mijzo locatie Koetshuis

Bekijk hier een filmpje gemaakt door SLTN/HPS over zorglocatie Mijzo die gebruikt maakt van Kepler Night Nurse

CASE STUDIE ZORGCENTRUM OKTOBER

HET SCENARIO

Oktober is een ouderenzorginstelling in Noord- Brabant (NL) die zich inzet voor het welzijn en de waardigheid van de cliënten die zij verzorgen. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om risico’s te verminderen, de veiligheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat hun zorgpersoneel zo goed en efficiënt mogelijk kan werken. Oktober zorgt voor 600 cliënten in 9 zorginstellingen.

In de ouderenzorg zijn valpartijen een hardnekkig en vaak onvermijdelijk probleem: de meerderheid van de 65-plussers krijgt jaarlijks te maken met één of meer valpartijen. Valpartijen bij ouderen kunnen vaak ernstig zijn, met functionele achteruitgang, verminderde levenskwaliteit en in ernstige gevallen zelfs de dood tot gevolg.

DE OPLOSSING

Traditionele methoden om het welzijn van cliënten met betrekking tot valpartijen te bewaken variëren van CCTV, bewegingsdetectoren, wearables, druk- kussens tot regelmatige persoonlijke controles. Oktober gebruikte bewegingsdetectoren om na te gaan wanneer patiënten in hun kamer waren gevallen. Hoewel het systeem waarschuwingen gaf wanneer cliënten vielen, kon het geen onderscheid maken tussen een val en een andere beweging (bv. bewegen in bed), waardoor het veel meer alarmen gaf dan waarop het personeel kon reageren.

Oktober begon met het upgraden van hun bewakingsoplossing door het implementeren van het op AI gebaseerde systeem van Kepler Vision Technologies – Kepler Night Nurse – die valpartijen detecteert door het analyseren van live camera- beelden in de kamers van cliënten en waarschuw- ingen stuurt naar het personeel wanneer een val wordt gedetecteerd. Kepler Night Nurse stelt het personeel in staat om binnen enkele seconden
te reageren op valpartijen. Ook elimineert het systeem de overgrote meerderheid van de valse alarmen. Hierdoor houdt het personeel veel meer tijd over voor andere aspecten van proactieve zorg.

Alwin van Deuren – Healthcare Innovation Consultant bij Oktober:

Het gevaar van valpartijen onder ouderen kan niet genoeg worden benadrukt. Zelfs lichte valpartijen kunnen voor onze cliënten grote gevolgen op lange termijn hebben. Kepler Night Nurse lost dit probleem op door ervoor te zorgen dat het personeel cliënten kan helpen op het moment dat het nodig is, zonder tijd te verspillen aan het onnodig controleren van cliënten.

Omdat niet alleen cliënten er baat bij hebben, maar ook degenen die voor hen zorgen, heeft het personeel de technologie vanaf het begin omarmd. De ‘alarmmoeheid’ die is ontstaan door slechte ervaringen met alarmsystemen in het verleden wordt hierdoor gereduceerd. Kepler Night Nurse geeft de zorgverleners meer tijd en gelegenheid om zich te concentreren op bewoners die extra aandacht nodig hebben. Ook de reacties van cliënten zijn positief. Door Kepler Night Nurse voelen ze zich veiliger en hebben meer privacy omdat zorgverleners hen niet langer zonder reden hoeven te controleren.

 

RESULATEN

Gedurende een proefperiode van een week had een groep van 16 cliënten bij bewaking met traditionele beweginsmelders meer dan 1500 alarmen. De introductie van Kepler Night Nurse bracht dit terug tot 30 alarmen in de eerste implementatie – alarmen zoals vallen, het verlaten van het bed, naar de badkamer gaan, enz. werden geïdentificeerd.

CONCLUSIE

Met Kepler Night Nurse zijn de gebruikelijke 1500 alarmen gereduceerd tot 30 alarmen.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY

Omdat Kepler Night Nurse gebruik maakt van AI-bewaking van live camerafeeds om cliënten te controleren, kreeg elke cliënt de keuze of hij op deze manier bewaakt wilde worden. 100% van de cliënten van de Oktober faciliteiten kozen voor Kepler Night Nurse in hun kamers zodat ze gegarandeerd onmiddellijk reactie krijgen in het geval van een val. Ook is de privacy meer gegarandeerd doordat onnodige controles door zorgpersoneel niet meer nodig zijn.

 

Ouderenzorg

VOOR KEPLER NIGHT NURSE:

  • Cliënten worden urenlang achtergelaten na een val
  • Personeel opgebrand van het reageren op honderden valse alarmen
  • Echte valpartijen gemist door verouderde systemen

NA KEPLER NIGHT NURSE:

  • Cliënten worden meteen geholpen na een val
  • Personeel tevreden en meer tijd voor andere aspecten van de zorgverlening
  • Alle echte valpartijen worden geïdentificeerd en binnen enkele minuten beantwoord

 CASESTUDIE OUDERENZORGINSTELLING MIJZO

Download onze case studie over ouderenzorginstelling Mijzo en lees hoe Mijzo een oplossing heeft gevonden om de overvloed aan valse alarmen te elimineren.